Velkommen

Lions Club Vejle er en selvstændig klub, der startede sit virke i Vejle den 18. April 1964. Klubben har gennem årene uddelt mere end 1 million kroner til humanitære formål i Vejle kommune, samt til fællesprojekter såvel i Danmark som i udlandet. Klubben er tilsluttet:

 

The International Association of Lions Clubs som er sammenslutningens officielle navn og som omfatter over 1,3 millioner medlemmer fordelt i over 45.000 klubber placeret i mere end 200 geografiske områder. Se meget mere om Lions her www.lions.dk

 

Lions særpræg er, at al administration betales af medlemmerne gennem et årligt kontingent. Midlerne til den humanitære hjælp, der for de 316 danske klubbers vedkommende andrager omtrent 25 millioner kroner på årsbasis, skaffes tilveje gennem mange forskellige aktiviteter.

 

Vor hovedaktivitet er lige nu salg af Albert Bertelsen kunsttryk.

 

OBS.OBS. Husk Træd Til cykelløb d. 28.august 2016, starter fra Bugattivej.

 

 

Made with Namu6